Avusturyada-Master

Avusturya'da Master

Avusturya'da birçok bölümde lisans ve yüksek lisans programları birleşmiş durumdadır. Sınavsız doktora programına katılma imkânınız vardır. Avusturya'da son yıllarda uygulamaya giren yeni eğitim sistemiyle lisans / yüksek lisans ve doktora programlarındaki ayrım kısmen uygulanmaya başlanmıştır, bu özellikle yurtdışında bu sistemde eğitimlerini sürdüren/bitiren öğrenciler için kuşkusuz büyük bir avantaj olmaktadır.

Avusturya´da öğrenim dili Almancadır. Almanca bilmeyen öğrenciler kazandıkları okulun yönlendireceği bir Almanca kursuna giderek öğrenimlerine devam edebilirler. Avusturya´daki üniversitelerde sınıf sistemi değil ders geçme ve yarıyıl sistemleri uygulanmaktadır.

Avusturya'da Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi

Avusturya'da eğitim alabilmek için 12 yıllık bir liseyi bitirip 4 yıllık bir üniversiteyi kazanmış olmanız gerekmektedir. Bu üniversite devlet ya da özel olabilir ve kayıt mecburiyeti yoktur. Öğrenci açık öğretim ya da 2 yıllık bir üniversiteyi kazanmışsa o zaman 2 yılı başarıyla bitirmiş olma koşullu aranmaktadır. Akademik yıl Avusturya'da da Almanya gibi 2 akademik dönemden oluşmaktadır. Eğer öğrencinin dil yeterliliği yoksa o zaman 1 yıl hazırlık okuma şansı vardır. Bu hazırlık genelde üniversite bünyesindedir.

Avusturya’da lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi ise 1 ya da 2 yıl sürer.  Ancak bazı eğitim dalları Tıp, Mimarlık  ve  Hukuk gibi daha uzun sürmektedir.  Akademik yıl 2 dönemden oluşmaktadır.  Güz dönemi (Ekim - Ocak) için son başvuru tarihi 1 Eylül ve Bahar (Mart – Haziran) dönemi için 1 Şubat’tır.

Eğitim dili özellikle lisans eğitiminde Almanca’dır. Yüksek lisans programlarında Almanca’nın yanında İngilizce eğitim dili de kullanılmaktadır.  Avusturya’da üniversiteler özerk olduklarından, başvuru koşullarını  ve yabancı öğrencilerin kabulüne ilgili yükseköğrenim kurumunun rektörlüğü karar verir.

Yabancı öğrencilerin kabulüne ilgili yükseköğrenim kurumunun rektörlüğü, mevcut boş yer sayısını göz önünde tutarak karar verir.

Başvuru Koşulları
Öğrenciler eğer Avusturya Lisesi’nin Matura  ya da Alman  Lisesi’nin Abitur diplomasına sahip ise o zaman doğrudan başvuru hakkına sahiplerdir. Aksi takdirde ÖSYM sınavına girmiş ve 4 yıllık bir üniversite kazanmış olma koşullu aranmaktadır. Ancak kayıt yapma zorunluluğu yoktur. Ayrıca eğitim dili Almanca olduğundan dil yeterlilik belgesi de gereklidir. Almanca bilgisi yetersiz olanlar, üniversiteye kayıttan önce dil hazırlık programlarına katılabilirler ve bu hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler yükseköğretim kurumuna devam etmeye hak kazanırlar. Ayrıca kazanılan dalda eğitim görme şansı vardır. Türkiye'de Açık Öğretim Fakültesi'ne,  İkinci Öğretim'e ve iki yıllık Meslek Yüksek Okulu’na kayıtlı olanlar, Avusturya'da yükseköğrenim yapamaz.

Yüksek lisans (Master) yapmaya hak kazanmış öğrenciler için;

Avusturya eğitim sisteminde birkaç istisnai bölüm dışında lisans ve yüksek lisans eğitimleri birleşiktir. Yani Avusturya´da 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlandığında, bu süre mühendislik eğitimi için 5, tıp eğitimi içinse 6 yıldır, yüksek lisansı da tamamlamış sayılırsınız. Magister (Master) ünvanını alır ve doğrudan doktora öğrenimine başlayabilirsiniz. Bu sistemde Magister (Master) ve Doktora olarak ikili bir eğitim söz konusudur. Avusturya Üniversite Eğitim Sistemi'ne göre üniversite eğitimlerini Türkiye´de tamamlamış ve Avusturya´da master yapmak isteyen öğrenciler Türkiye´de üniversite eğitimi çerçevesinde yapmış oldukları dersleri kabul ettirirler, ilgili komisyonun eksik gördüğü dersleri aldıktan ve tezlerini yazdıktan sonra lisans + master`tan mezun olarak Magister (Master) ünvanını alırlar.

Eğitim Ücretleri

Yıllık eğitim ücretleri yaklaşık 700 – 1,000 Euro dur.

Avusturya’da Yaşam Giderleri

Yaşam giderleri kişiden kişiye farklı olmasına rağmen genelde aylık 600 Euro civarındadır. Yurt fiyatları semtine ve özelliğine göre aylık 200 – 300 Euro civarındadır. Eğer ev tercih edilirse iki odalı bir ev 350 ile 550 Euro arasındadır. Her öğrencinin yaptırması zorunlu ve tüm sağlık hizmetlerinden kapsayan bir sağlık sigortası aylık yaklaşık 45 Euro`dur. Öğrenci beslenme ve kişisel giderleri için ortalama 200 Euro ayırmalıdır. Bunun dışında dönem başına üniversite öğrenci birliğine 15 Euro`luk bir meblağ yatırmak gerekmektedir.

Avusturya’da Çalışma Olanakları

Avusturya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin çalışma izni  vardır. Özellikle mühendislik dalları mezunları iş bulma konusunda oldukça şanslıdırlar.

Avusturya’da Eğitim Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


Liseyi bitirmiş olan ve ÖSYM sonucu bir yükseköğretim kurumuna kayıt yapma hakkını kazanmış öğrenciler için;

 • Lise diploması (orijinali ve Almancaya noter tasdikli çevirisi )
 • ÖSYM sonuç belgesi. Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orijinali ve noter tasdikli çevirisi )
 • Öğrenci belgesi  (orijinali ve noter tasdikli çevirisi)
 • Lise son sınıfta okuduğu ders notları  dökümü ( Transkript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

 

Herhangi bir üniversitede yükseköğrenimi sürdüren öğrenciler içi;

 • Lise diploması (orijinali ve Almancaya noter tasdikli çevirisi )
 • Öğrenci belgesi  (orijinali ve noter tasdikli çevirisi)
 • Üniversitedeki öğrenim süresince derslerin not dökümü (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

Yüksek Lisans Başvurusu için;

 • Lise diploması (  orijinali ve noter tasdikli çevirisi)
 • Üniversiteye giriş belgesi ÖSYM  (orijinali ve noter tasdikli çevirisi)
 • Üniversitede diploması veya üniversitede bitirdiği öğrenim dalında alınan geçici bitirme belgesi (orijinali ve noter tasdikli çevirisi)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi
 • Not dökümü  (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yüksek Lisans için ALES belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

Program detayları ve fiyat bilgileri için bizi 0216 363 1160 no’lu telden arayın ya da hemen bilgi istek formumuzu doldurun,  yardımcı olalım.  

Detaylı Bilgi Vermek İçin Biz Sizi Arayalım?

Lütfen yazın.

BİLGİ İSTEK FORMU

TOP