Hakkımızda   /   Blog   /   Haberler  /  İletişim

Hollanda Eğitim Sistemi

Hollanda’daki üniversiteler iki ana gruba ayrılıyor: Araştırma Üniversiteleri(Research Universty) ve Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri (Applied Science).

Araştırma Üniversiteleri

“Araştırma Üniversiteleri,” akademik eğitim ve araştırmaların yapıldığı, klasik üniversite çizgisinde yüksek öğrenim kurumları. Bu üniversitelerde; Lisans (Bachelor of Arts – BA, Bachelor of Science – BS), yüksek lisans (Master of Arts – MA, Master of Science – MS, Master of Business Administration – MBA, doktora – Ph.D.) ve hukuk (Bachelor of Law – LLB, Master of Law – LLM) diplomaları veriliyor. Lisans eğitimi üç yıl; master, bir ila üç yıl; doktora eğitimiyse iki ila dört yıl sürüyor. Araştırma üniversitelerinde öğrenim gören toplam 240.000 civarında öğrenci var. Üniversitelerin öğrenci sayısı 6.000 ila 30.000 arasında değişiyor.

Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri

Hollanda’daki Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri, sanat ve bilimlerin pratik uygulamalarına yönelik eğitim veriyor. Bu üniversitelerde, ön-lisans, lisans ve master programları var. Ön-lisans eğitimi, iki; lisans eğitimi, dört; master eğitimiyse, alanına bağlı olarak, bir ila dört yıl sürüyor. Uygulamaya yönelik mesleki eğitim programları ve stajlar bu kurumlarda verilen eğitimin önemli bir parçası. Hollanda’daki Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinde toplamda 450.000 civarında öğrenci öğrenim görüyor; en büyüklerindeki öğrenci sayısı 40.000’i bulabiliyor.