SAT yeniden tasarlandı .

Yenilikler neler?

Şu anda yeniden tasarlanmış olan ‘’yeni’’ SAT, Mart 2016’da ABD’de ve Mayıs 2016 da, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında başlatılacaktır. SAT sınavının bazı bölümleri aynı kalacak olsa da, testin çoğunluğu farklı olacaktır.
Genel olarak test kural ve formüllere dayalı sorulardan gerçek dünyada kullanacak içeriklerin olduğu soru tiplerini içerecek. Öğrenciler sınıf içinde öğrendikleri bilgileri, sınıf dışında kullanma becerileri (kelime ve matematik becerileri dahil) test edilecektir. Bu sayede üniversiteler öğrencilerin sıkı ezber yerine, yeni bilgiyi öğrenme yeteneğini ve üniversite eğitimine başlayabilmek için ne denli hazır olduklarını daha rahat görebilecekler

İşte SAT’deki önemli değişiklikler:

Yeni puanlama: Yeniden tasarlanan SAT yerine 2400 1600 artık puan üzerinden değerlendirilir.
Essay; opsiyonel olmuştur. Öğrencilere essay yazmaları için 50 dakika süre tanınacak.
Artık yanlış doğruyu götürmeyecek. Eski SAT de yapılan her yanlış 0,25 puanınızın düşmesine sebep olurdu. Artık böyle olmayacak.

Daha az cevap seçenekleri: Mevcut SAT de 5 cevap seçeneği bulunurdu.
Şimdi 4 cevap seçeneği verilecek.
Test Süresi : Mevcut SAT 3 saat 45 dakika . Yeni test 3 saat olacak. Opsiyonel kompozisyonu (essay ) yazacaksanız 3 saat ve 50 dakika. Genel olarak, okuma ve yazmaya toplamda ayrılan süre biraz daha az, kompozisyon ve matematik bölümleri için verilen süre biraz daha fazla olacaktır.

Puanlama değişiklikler: Toplam puan 1600 puan olmak üzere Matematik (800 puan) ve Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma (800 puan) olarak rapor edilecektir; İsteğe bağlı essay ayrı rapor edilecektir. Buna ek olarak, SAT öğrencilerin her bölümden gerçekleştirilen alt puanları rapor olarak verecek.

Şimdi her bölüm için büyük değişiklikler nelerdir bakalım!

Matematik: Mevcut SAT matematik bölümü öğrencilerine 54 soru cevaplamak için 70 dakika süre verir. Yeni SAT de matematik bölümü için 57 soru için 80 dakika süre verilecek. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma-Yazma: Mevcut SAT de okuma bölümü için öğrencilere 67 soru cevaplamak için toplam 70 dakika verilir. Yeniden tasarlanan SAT de 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir.. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak.
Mevcut SAT de yazma bölümü için öğrencilere 49 soru için toplam 35 dakika bir verilir. Yeniden SAT öğrenciler 44 soruyu 35 dakikada cevaplayacak. Öğrencilere, 4 kısa pasajdan gramer, noktalama işaretleri ve kelime kullanımını düzeltmelerini isteyen sorular sorulacaktır.

Essay: En büyük Essay’in isteğe bağlı olacağıdır. Kompozisyon yazma kararına yardımcı olmak için, öğrencilerin girmek istediği üniversitelerin kompozisyon isteyip istemediğini iyi öğrenmesi gerekmektedir Bazı üniversiteler için kompozisyon gerekebilir. Mevcut SAT de belirli bir konu üzerinde ikna edici bir argüman yazmak için öğrencilere 25 dakika veriliyor. Yeniden tasarlanan SAT öğrencilere ikna edici kompozisyon için 50 dakika verecektir.

Sıkça Sorulan Sorular:

1. Yeniden tasarlanan sınav daha mı zor olacaktır?

Yeniden tasarlanan SAT az soru var, kavramlara daha fazla odaklanmak gerekecek, ama bu testin daha kolay ya da daha zor olacağı anlamına gelmez . Yeni testte daha kısa sürede daha az sorular olacak. Ancak mevcut SAT ye göre daha fazla okuma gerektirir . Hızlı okuma ve anlama kabiliyeti yeni SAT de öğrenciler için önemli bir avantaj olacaktır. Ancak, cevap seçeneklerinin daha az olması ve yanlış sorudan puan düşülmemesi, öğrencinin doğru cevap için fikir yürütme hızını artıracaktır.
2. Yeni SAT ilk ne zaman yapılacak?
Yeniden tasarlanan SAT ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Mart 2016 tatbik edilecektir. Türkiye ve tüm dünyada Mayıs 2016 da sunulacaktır. Yeniden tasarlanan PSAT Ekim 2015d e ilk kez yapılacaktır.
3. SAT sınav kaydı esnasında istediğim versiyonu seçme şansım olacak mı?
Hayır, testlerin aynı anda sunulmayacaktır. Mevcut SAT son test tarihi Ocak 2016 olacak ve bundan sonra, sadece yeniden tasarlanmış SAT verilecektir.
4. Yeni SAT duyurulmadan ve yeni SAT sınavı yapılmaya başlamadan önce mevcut SAT sınavına girdim ve puanım mevcut. Bu puanımı kullanabilecek miyim?
Tüm SAT puanları iki yıl için geçerlidir, yani 11. sınıf öğrencileri Ocak2016 da son mevcut SAT yi almaları ve 2016 sonbaharında üniversite başvurularından bu sınavdan aldıkları geçerli puanı kullanmaları mümkün.
5. Yeni SAT de , “superscore” için ayrı bölümlerin puanlarını birleştirmek mümkün olacak mı?
Superscores hala bazı üniversiteler tarafından kabul edilecektir. Tabii ki, üniversiteler bu superscore u nasıl hesaplayıp ,nasıl değerlendireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Ama mevcut SAT ve 2016 da yeniden dizayn edilerek yapılan SAT’nin bölümleri superscore için birleştirilemeyecektir. Bu mevcut ve yeni SAT genelinde puanları birleştirmek olası değildir. Örneğin, büyük olasılıkla yeniden tasarlanan SAT bir matematik puanı ile şimdiki SAT bir okuma skor birleştirmek mümkün olmayacaktır.
6. Yeniden tasarlanan SAT kaç soru olacak?
Yeniden tasarlanan SAT de okuma bölümü 52 soru, yazma bölümü 44 soru, matematik bölümü 57 soru olacak Ayrıca bir isteğe bağlı kompozisyon sorusu olacak.

7. Matematik bölümünde hala hesap makinesi kullanmak mümkün olacak mı?

Bazı sorular için hesap makinesi kullanımına izin verilecek , bazı sorular için verilmeyecektir.

8. Öğrencilerin kelime çalışması gerekecek mi?

Evet, öğrenciler hala kelimeleri incelemek gerekecektir. College Board gereksiz yere öğrencileri zor kelimeleri ile test etmeyecek olsa da, bu sınav hala anadili İngilizce olanlar için bile sofistike İngilizce testi olacaktır. Öğrencilerin upper intermediate ve advanced seviyede kullanılan kelimelerin anlamlarını iyi bilmesi gerekmektedir. Bir kelimenin birçok olası tanımları olabilir . Öğrencilerin en doğru anlamı içeriğe uygun şekilde bulmaları gerekmektedir.

9. Writing bölümü olacak mı?

Yeni SAT de hala çoktan seçmeli sorular olacak. Sorular dilbilgisi, noktalama ve kelime kullanımını sorgulayan tek tek soru olarak sınıflandırılmak yerine bir paragraf içinde yer alacaktır. Öğrencilerin gramer bilgilerinin iyi olması gerekmektedir. Writing bölümü ,reading ile beraber toplam 800puan içinde değerlendirilecektir.

10. Essay gerçekten isteğe mı?

Essay isteğe bağlıdır, ancak birçok üniversite essay puanı görmek isteyebilir. Başvurmak istediğiniz üniversitenin internet sayfasından bakarak SAT kompozisyonun gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz.

By | 2017-11-16T11:42:07+00:00 Ağustos 27th, 2015|Categories: Danışmanın Gözünden|Tags: , , , , |0 Comments

Leave A Comment